Αρχιτεκτονική και Στατική μελέτη

Το γραφείο της ILLectus μελετάει προσεκτικά την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη κτιριακών έργων, εκδίδει οικοδομικές άδειες και οργανώνει το δομικό έργο μέχρι την αποπεράτωση της κατασκευής.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη αρχιτεκτονικών σχεδίων, την έκδοση οικοδομικής άδειας και την πλήρη κατασκευή του έργου. Τα έργα αφορούν κατοικίες, κτιριακά συγκροτήματα, κτίρια γραφείων, επαγγελματικούς, βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους κ.λπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας