Μελέτη Διακόσμησης Εσωτερικών Εξωτερικών Χώρων - illectus.gr

Μελέτη Διακόσμησης

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη της διακόσμησης, την επίβλεψη και την κατασκευή σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Βασικό κριτήριο σχεδιασμού στους χώρους που διακοσμούμε είναι οι καθαρές γραμμές, η σύγχρονη αισθητική, η λειτουργικότητα και η δημιουργία χώρων με προσωπικότητα.

Δείτε περισσότερα
Ενεργειακή Μελέτη - Αναβάθμιση - illectus.gr

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Οι ενεργειακές μελέτες αποτελούν ένα εξειδικευμένο κλάδο πάνω στον οποίο έχουμε την γνώση και την κατάρτιση. Οι εν λόγω μελέτες και πιστοποιήσεις ταξινομούν πολύτιμα στοιχεία του κτιρίου με σκοπό την βελτίωσή του και την μείωση των ενεργειακών του απαιτήσεων.

Δείτε περισσότερα
Αρχιτεκτονική και Στατική Μελέτη - illectus.gr

Αρχιτεκτονική και Στατική μελέτη

Το γραφείο της ILLectus μελετάει προσεκτικά την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη κτιριακών έργων, εκδίδει οικοδομικές άδειες και οργανώνει το δομικό έργο μέχρι την αποπεράτωση της κατασκευής.

Δείτε περισσότερα
Ανακαινίσεις - illectus.gr

Ανακαινίσεις

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ή ακόμη και τη μερική ανακαίνιση της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου, από τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.

Δείτε περισσότερα