Ενεργειακή Αναβάθμιση

Οι ενεργειακές μελέτες αποτελούν ένα εξειδικευμένο κλάδο πάνω στον οποίο έχουμε την γνώση και την κατάρτιση.

Οι εν λόγω μελέτες και πιστοποιήσεις ταξινομούν πολύτιμα στοιχεία του κτιρίου με σκοπό την βελτίωσή του και την μείωση των ενεργειακών του απαιτήσεων.

Η ενεργειακή αναβάθμιση με βάση τα στοιχεία μιας καλά συνταγμένης ενεργειακής μελέτης έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα :
  • Μικρότερο κόστος λειτουργίας του κτιρίου
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Βελτίωση εσωτερικού κλίματος της κατοικίας και ποιότητας ζωής
  • Αύξηση της αξίας του ακινήτου λόγω των μειωμένων λειτουργικών εξόδων. (Η Υψηλή ενεργειακή κλάση η οποία αυξάνει την αξία του ακινήτου είναι η ενεργειακή κλάση B και μεγαλύτερη από αυτή)
Επικοινωνήστε μαζί μας